ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις απαραίτητες γνώσεις για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος που αφορά την απολύμανση, την απεντόμωση και την μυοκτονία σε όλους τους χώρους. Εξυπηρετούμε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και καταστήματα. Παρέχουμε το νόμιμο πιστοποιητικό απεντόμωσης υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο επιστήμονα μας καθώς επίσης & όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τον ειδικό φάκελο που πρέπει να τηρούν τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

 


 

Με τον όρο απεντόμωση εννοούμε την καταπολέμηση και τον έλεγχο όλων των επιβλαβών εντόμων, τα οποία δημιουργούν εστίες μόλυνσης και εγκυμονούν κινδύνους στην υγεία και το περιβάλλον. Ο σχεδιασμός ενός πλάνου καταπολέμησής τους γίνεται σε τρεις φάσεις :

  • Επιθεώρηση του χώρου
  • Ταυτοποίηση των εντόμων
  • Επιλογή μεθόδου απεντόμωσης

Με τον όρο μυοκτονία εννοούμε την καταπολέμηση των τρωκτικών (ποντίκια, αρουραίοι κ.ά) που πιθανόν έχουν εισέλθει σε έναν χώρο, αλλά και τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή μιας νέας μόλυνσης.

Απολύμανση είναι η διαδικασία κατά την οποία καταστρέφονται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί με χημικά σκευάσματα και μη, σε επαγγελματικούς, οικιακούς και δημόσιους χώρους. Πολλές φορές συγχέεται με την απεντόμωση, η οποία αναφέρεται στην καταπολέμηση εντόμων αλλά και με την μυοκτονία που είναι η καταπολέμηση ποντικών και αρουραίων. Η απολύμανση προτείνεται να πραγματοποιείται έπειτα από εφαρμογές απεντόμωσης και μυοκτονίας, αλλά και σε περιπτώσεις που γνωρίζουμε την ύπαρξη μικροβίων.


 

Αρ. Πρωτ. Αναγγελίας Έναρξης: 2737 31/8/18