ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο.3850/2010 ο εργοδότης οφείλει να έχει μια Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου:

Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου είναι μια μελέτη που μπορεί να χαρακτηριστεί ως «δυναμική» διαδικασία ελέγχου και καταγραφής των υφιστάμενων κινδύνων που ελλοχεύουν στο σύνολο των εργασιακών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και σκοπό έχει την δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Για την εκτίμηση του κινδύνου χρησιμοποιούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για κάθε ξεχωριστή εργασιακή δραστηριότητα όσον αφορά την φύση της εργασίας, το εργασιακό περιβάλλον και τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό.

Προκειμένου να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα, γίνεται υπολογισμός του κάθε πιθανού κινδύνου, μέσω του ποσοτικού προσδιορισμού της πιθανότητας να συμβεί κάποιο ατύχημα (διάρκεια έκθεσης και συχνότητα εμφάνισης κινδύνου), και της ποιοτικής εκτίμησης της σοβαρότητας των συνεπειών ενός ατυχήματος.

Τα μέτρα και οι απαιτούμενες  ενέργειες για την μείωση του κινδύνου που προτείνονται από την μελέτη ΕΕΚ ελέγχονται όσον αφορά την τελική μείωση της επικινδυνότητας, αξιολογούνται και αναλόγως προσαρμόζονται ή βελτιώνονται.

Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies, για λόγους λειτουργικούς, στατιστικούς & διαφημιστικούς. Επιλέξτε αν αποδέχεστε την χρήση όλων ή μεταβείτε στις σχετικές ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις Cookies

Επιλέξτε τις κατηγορίες cookies που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε κατηγορία μπορείτε να διαβάσετε στην σελίδα Πολιτική Cookies.

ΛειτουργικάΧρησιμοποιούνται για την λειτουργικότητα και την εύρυθμη λειτουργία του site μας. Δεδομένου ότι είναι τεχνικά απαραίτητα δεν έχετε την δυνατότητα να τα απορρίψετε.

ΣτατιστικώνΧρησιμοποιούνται για λόγους παρακολούθησης & βελτιστοποίησης των επιδόσεων του site μας μέσω της ανάλυσης της επισκεψιμότητας (Google Analytics).

Social Media / ΔιαφήμισηςΤοποθετούνται αυτόματα από Τρίτα Μέρη (πχ Youtube, Facebook) όταν ενσωματώνουμε στο site μας περιεχόμενο ή τεχνολογία τους (πχ youtube video, fb share button). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα Τρίτα Μέρη για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.

ΔιαφήμισηςΧρησιμοποιούνται για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από Τρίτα Μέρη (πχ google, facebook) για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.

Άλλα / ΔιαφήμισηςΠεριλαμβάνουν cookies που δεν ανήκουν στις άλλες κατηγορίες. Τοποθετούνται αυτόματα από Τρίτα Μέρη (πχ Google) όταν ενσωματώνουμε στο site μας τεχνολογία τους (πχ Google Maps). Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τα Τρίτα Μέρη για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.