ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

about-us

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ ιδρύθηκε το 2018 με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.

Μέσω του πανελλαδικού δικτύου της, καλύπτει όλους τους επαγγελματικούς χώρους ανεξαρτήτου δραστηριότητας με υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. Στόχος της εταιρείας μας είναι η πρόληψη του εργασιακού κινδύνου στις επιχειρήσεις με τις οποίες συμβαλλόμαστε με τελικό σκοπό τη μείωση των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων.

Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη, ώστε να μπορεί να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις σε όλα τα τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

about-us
ipiresies-asfaleias-ygeias

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαθέτουμε πανελλαδικό δίκτυο έμπειρων μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ώστε να καλύπτουμε με αξιόπιστες υπηρεσίες…

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο.3850/2010 ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας,…

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να…

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α. & Υ.

Η υποχρεωτική εφαρμογή του Νόμου.3850/2010 επιβάλλει στις επιχειρήσεις την εκπαίδευση των εργαζομένων τους σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας…

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Οι Συντονιστές Ασφαλείας και Υγείας της TOTAL ΕΞΥΠΠ διαθέτουν πολυετή εμπειρία στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και…

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου είναι μια μελέτη που μπορεί να χαρακτηριστεί ως «δυναμική» διαδικασία ελέγχου…

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το Νόμο.3850/2010  ο εργοδότης οφείλει να ελέγχει τη συγκέντρωση ή ένταση των παραγόντων…

ipiresies-asfaleias-ygeias
meletes

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

H TOTAL ΕΞΥΠΠ με έμπειρους μηχανικούς αναλαμβάνει την μελέτη πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας)…

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SEVESO

H TOTAL ΕΞΥΠΠ με έμπειρους μηχανικούς και εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει τις μελέτες που προβλέπονται σύμφωνα…

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

H TOTAL ΕΞΥΠΠ με έμπειρους μηχανικούς αναλαμβάνει την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) καθώς και όλη την γραφειοκρατική…

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο εργοδότης πρέπει να προβλέπει και να εξασφαλίζει την ύπαρξη σήμανσης ασφάλειας…

ΜΕΛΕΤΗ ATEX

H TOTAL ΕΞΥΠΠ με έμπειρους μηχανικούς και εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την μελέτη ATEX παρέχοντας στις επιχειρήσεις ένα σημαντικό…

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

Εργονομία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης, υγείας και ευεξίας…

meletes
alles-ipiresies

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ( Π.Ε.Α. ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έγγραφο, στο οποίο αποτυπώνεται…

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια έχει επιχειρηθεί η απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Η σχετική νομοθεσία…

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κάθε κτιρίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 αποτελεί υποχρέωση κάθε επιχείρησης…

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ με έμπειρους συνεργάτες αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία υπαγωγής των ακινήτων στο Ν.4495/17…

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η παροχή υπηρεσιών Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία για…

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ διαθέτει έμπειρους συμβούλους και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε συστήματα διαχείρισης ISO…

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις απαραίτητες γνώσεις για την επίλυση προβλημάτων απολύμανσης…

alles-ipiresies