ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βάσει του Ν.3850/2010 σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας. Ο Ιατρός Εργασίας οφείλει να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη και τους εργαζομένους, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα ο Ιατρός Εργασίας:

Προβαίνει σε πρωτοβάθμιο ιατρικό έλεγχο των εργαζόμενων ανάλογα με τη θέση εργασίας τους.

Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία για κάθε εργασιακή δραστηριότητα.

Οργανώνει τα φαρμακεία των εγκαταστάσεων όσον αφορά τα απαραίτητα υλικά Πρώτων Βοηθειών.

Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας. Σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας προτείνει μέτρα αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων για την Υγεία των εργαζομένων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.

Αξιολογεί και καταχωρεί (τηρώντας σχετικό ατομικό ιατρικό φάκελο) τα αποτελέσματα των εξετάσεων και εκδίδει βεβαίωση όσον αφορά την καταλληλότητα ή μη των εργαζομένων, να ασκούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.

Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.

Κατόπιν συμφωνίας με τους πελάτες μας, ο Ιατρός Εργασίας ενδέχεται να παρέχει επίσης τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών
  • Εξετάσεις πρωτοβάθμιου ιατρικού ελέγχου με τη χρήση του εξοπλισμού της ΕΞΥΠΠ (ακουόμετρο, καρδιογράφος, σπιρόμετρο, οπτική οξύτητα κτλ)
  • Εμβολιασμός εργαζομένων
  • Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου όσον αφορά τους βιολογικούς κινδύνους

Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies, για λόγους λειτουργικούς, στατιστικούς & διαφημιστικούς. Επιλέξτε αν αποδέχεστε την χρήση όλων ή μεταβείτε στις σχετικές ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις Cookies

Επιλέξτε τις κατηγορίες cookies που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε κατηγορία μπορείτε να διαβάσετε στην σελίδα Πολιτική Cookies.

ΛειτουργικάΧρησιμοποιούνται για την λειτουργικότητα και την εύρυθμη λειτουργία του site μας. Δεδομένου ότι είναι τεχνικά απαραίτητα δεν έχετε την δυνατότητα να τα απορρίψετε.

ΣτατιστικώνΧρησιμοποιούνται για λόγους παρακολούθησης & βελτιστοποίησης των επιδόσεων του site μας μέσω της ανάλυσης της επισκεψιμότητας (Google Analytics).

Social Media / ΔιαφήμισηςΤοποθετούνται αυτόματα από Τρίτα Μέρη (πχ Youtube, Facebook) όταν ενσωματώνουμε στο site μας περιεχόμενο ή τεχνολογία τους (πχ youtube video, fb share button). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα Τρίτα Μέρη για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.

ΔιαφήμισηςΧρησιμοποιούνται για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από Τρίτα Μέρη (πχ google, facebook) για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.

Άλλα / ΔιαφήμισηςΠεριλαμβάνουν cookies που δεν ανήκουν στις άλλες κατηγορίες. Τοποθετούνται αυτόματα από Τρίτα Μέρη (πχ Google) όταν ενσωματώνουμε στο site μας τεχνολογία τους (πχ Google Maps). Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τα Τρίτα Μέρη για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.