ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Εργονομία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης, υγείας και ευεξίας μέσω της συμβολής στο σχεδιασμό εργαλείων, μηχανών, μεθόδων και περιβάλλοντος εργασίας. Η Εργονομία έχει ως βασική αρχή να θέτει τις ανάγκες και τις δυνατότητες του ανθρώπου-χρήστη στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

H TOTAL ΕΞΥΠΠ με έμπειρους μηχανικούς και εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την εκπόνηση Εργονομικών Μελετών για Χώρους Εργασίας. Ο στόχος της εργονομικής μελέτης είναι ο προσδιορισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων και αλλαγών που απαιτούνται στο εργασιακό περιβάλλον ώστε να πληροί τις προδιαγραφές και να επιτρέπεται η βέλτιστη χρήση του από τον εργαζόμενο.