ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η παροχή υπηρεσιών Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία για πολλές μεταποιητικές δραστηριότητες και η υποχρέωση αυτή αναφέρεται στην απόφαση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

Ο ρόλος του Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς φέρει ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων της άδειας λειτουργίας, οι οποίες αφορούν θέματα:

  • Επίβλεψης της συντήρησης και της σωστής λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Ασφάλειας της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
  • Πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων.
  • Επίβλεψη της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας (απόβλητα, θόρυβος κλπ).
  • Επίβλεψη της συντήρησης δεξαμενών, λεβήτων, δοχείων πίεσης.
  • Τήρησης των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων.

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των στελεχών και των συνεργατών της αναλαμβάνει την κάλυψη των υπηρεσιών Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης σε όλων των ειδών τις εγκαταστάσεις.