ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κάθε κτιρίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 αποτελεί υποχρέωση κάθε επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. ΦΑ50/12081/642/2006 –ΦΕΚ 1222/Β/5.9.2006).

Το νέο Πιστοποιητικό Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
  • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ
  • Διαστασιολογημένο μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα εγκατάστασης
  • Ηλεκτρολογικό Σχέδιο όπου περιλαμβάνονται:
  • Η θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών και κινητήρων
  • Η διαδρομή των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη του 1,5mm2
  • Η θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων, ανιχνευτών, θερμοστατών, ρευματοδοτών και πινάκων σε σχέση με το ακίνητο

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ με έμπειρους συνεργάτες αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης.