ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ( Π.Ε.Α. ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έγγραφο, στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου. Εκδίδεται από τον Ενεργειακό επιθεωρητή ο οποίος έχει ενταχθεί στο ειδικό Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και με το έγγραφο αυτό αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Η έκδοσή του είναι πλέον απαραίτητη για κάθε κτίριο (σύμφωνα με το Ν.3661/2008 και την Κ.Υ.Α. έγκρισης του Κ.ΕΝ.Α.Κ.) από 1-1-2016 σε κάθε αγοραπωλησία και μίσθωση.

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ με έμπειρους συνεργάτες αναλαμβάνει την έκδοση ΠΕΑ.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)

 1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *
 2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
 3. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
 4. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
 5. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)

 1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
 2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
  Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
 3. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
 4. Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
 5. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
 6. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
 7. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
 8. Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)

 


Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς και την αυτοψία στον χώρο του ακινήτου και την καταγραφή όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την έκδοση του ΠΕΑ.