ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

about-us

Στοιχεία Εταιρείας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: TOTAL ΕΞΥΠΠ ΙΚΕ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 40.000,00 ευρώ
Συνολικό ποσό εγγυητικών εισφορών του Αρθρου 79= 0
Αρ. ΓΕΜΗ: 145596403000
ΕΔΡΑ: Παναγή Τσαλδάρη 97, Περιστέρι 12134

ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΤΑΙΡΟΙ:

1) Κάτσης Σπυρίδων
Δ/νση κατοικίας: Βοσπόρου 14, Περιστέρι 12134
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 60%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ : ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

2) Αναστασάς Απόστολος
Δ/νση κατοικίας: ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 18 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΚ 11523
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 40%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ : ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Κάτσης Σπυρίδων

Ισολογισμοί - Δημοσιεύσεις

about-us