ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο.3850/2010 ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον αυτό απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας.

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης σχεδίων διαφυγής και διάσωσης, στα οποία αποτυπώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και ενημερωτικές οδηγίες για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της εγκατάστασης προκειμένου να εκκενώσουν το κτίριο με ασφάλεια, σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης όπως: οι έξοδοι κινδύνου, οι οδεύσεις διαφυγής, τα μέσα κατάσβεσης και ενεργητικής πυρασφάλειας. Τα σχέδια αυτά  αναρτώνται σε κατάλληλα σημεία εντός της κάθε εγκατάστασης.

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης μελέτης για την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση κινδύνου – Έκτακτης Ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια, φυσικές καταστροφές). Στην μελέτη περιγράφονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες και τα τεχνικά – οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την δημιουργία των απαιτούμενων προϋποθέσεων για ασφαλή εκκένωση του κτιρίου.

Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies, για λόγους λειτουργικούς, στατιστικούς & διαφημιστικούς. Επιλέξτε αν αποδέχεστε την χρήση όλων ή μεταβείτε στις σχετικές ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις Cookies

Επιλέξτε τις κατηγορίες cookies που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε κατηγορία μπορείτε να διαβάσετε στην σελίδα Πολιτική Cookies.

ΛειτουργικάΧρησιμοποιούνται για την λειτουργικότητα και την εύρυθμη λειτουργία του site μας. Δεδομένου ότι είναι τεχνικά απαραίτητα δεν έχετε την δυνατότητα να τα απορρίψετε.

ΣτατιστικώνΧρησιμοποιούνται για λόγους παρακολούθησης & βελτιστοποίησης των επιδόσεων του site μας μέσω της ανάλυσης της επισκεψιμότητας (Google Analytics).

Social Media / ΔιαφήμισηςΤοποθετούνται αυτόματα από Τρίτα Μέρη (πχ Youtube, Facebook) όταν ενσωματώνουμε στο site μας περιεχόμενο ή τεχνολογία τους (πχ youtube video, fb share button). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα Τρίτα Μέρη για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.

ΔιαφήμισηςΧρησιμοποιούνται για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από Τρίτα Μέρη (πχ google, facebook) για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.

Άλλα / ΔιαφήμισηςΠεριλαμβάνουν cookies που δεν ανήκουν στις άλλες κατηγορίες. Τοποθετούνται αυτόματα από Τρίτα Μέρη (πχ Google) όταν ενσωματώνουμε στο site μας τεχνολογία τους (πχ Google Maps). Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τα Τρίτα Μέρη για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.