ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ Ν.4495/17

Με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου 4495/2017 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νόμο 4546/2018, επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πολύπλοκο πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης μέσα από την πολεοδομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική του διάσταση. Με τον νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές, χρήσεις ή πολεοδομικές παραβάσεις να τις διατηρήσουν για τα επόμενα 30 χρόνια. Καταβάλλεται ειδικό πρόστιμο σε άτοκες δόσεις, απαλλάσσοντας το ακίνητο από τα πολεοδομικά βάρη και ενδεχόμενα πρόστιμα. Βασική προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού ή η εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 28/07/2011.

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ με έμπειρους συνεργάτες αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία υπαγωγής των ακινήτων στο Ν.4495/17.