ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαθέτουμε πανελλαδικό δίκτυο έμπειρων μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ώστε να καλύπτουμε με αξιόπιστες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτου δραστηριότητας και μεγέθους. Συμπληρώστε την Φόρμα Ενδιαφέροντος προκειμένου να σας στείλουμε άμεσα προσφορά, ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Τεχνικός Ασφάλειας αναφέρεται στη Διεύθυνση της επιχείρησης και παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Ασφάλεια της Εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας τις καταχωρεί στο ειδικό φυλλομετρημένο και θεωρημένο από την επιθεώρηση εργασίας, βιβλίο της επιχείρησης: Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό.

Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας μας παρέχει υπηρεσίες:

Επιθεώρηση των χώρων εργασίας σε τακτά διαστήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμφωνείται από κοινού με τον πελάτη, το οποίο κατατίθεται στην επιθεώρηση εργασίας μέσω της εφαρμογής sepenet.

Συμβουλές πρόληψης και προστασίας σε θέματα οργάνωσης και προγραμματισμού της εργασίας όσον αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες, τον εξοπλισμό και τις μεθόδους εργασίας καθώς και της διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.

Εκτίμηση και έλεγχος επικινδυνότητας ανά θέση εργασίας. Καταγραφή υφισταμένων κινδύνων στους χώρους εργασίας και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας από εργατικά ατυχήματα.

Αξιολόγηση των συστημάτων πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής.

Διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων και καταγραφή σε ειδικό βιβλίο προτείνοντας μέτρα προς αποφυγή ίδιων ή παρόμοιων ατυχημάτων.

Επιλογή και έλεγχος της αποτελεσματικότητας των μέσων ατομικής προστασίας.

Κατόπιν συμφωνίας με τους πελάτες μας, ο Τεχνικός Ασφαλείας ενδέχεται να παρέχει επίσης τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου
  • Δημιουργία σχεδίων διαφυγής & διάσωσης και Σύνταξη Διαδικασιών για περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια κ.α)
  • Εκπαιδεύσεις Ασφάλειας και Υγείας
  • Μετρήσεις παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος (φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες) με τη χρήση του εξοπλισμού μας

Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies, για λόγους λειτουργικούς, στατιστικούς & διαφημιστικούς. Επιλέξτε αν αποδέχεστε την χρήση όλων ή μεταβείτε στις σχετικές ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις Cookies

Επιλέξτε τις κατηγορίες cookies που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε κατηγορία μπορείτε να διαβάσετε στην σελίδα Πολιτική Cookies.

ΛειτουργικάΧρησιμοποιούνται για την λειτουργικότητα και την εύρυθμη λειτουργία του site μας. Δεδομένου ότι είναι τεχνικά απαραίτητα δεν έχετε την δυνατότητα να τα απορρίψετε.

ΣτατιστικώνΧρησιμοποιούνται για λόγους παρακολούθησης & βελτιστοποίησης των επιδόσεων του site μας μέσω της ανάλυσης της επισκεψιμότητας (Google Analytics).

Social Media / ΔιαφήμισηςΤοποθετούνται αυτόματα από Τρίτα Μέρη (πχ Youtube, Facebook) όταν ενσωματώνουμε στο site μας περιεχόμενο ή τεχνολογία τους (πχ youtube video, fb share button). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα Τρίτα Μέρη για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.

ΔιαφήμισηςΧρησιμοποιούνται για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από Τρίτα Μέρη (πχ google, facebook) για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.

Άλλα / ΔιαφήμισηςΠεριλαμβάνουν cookies που δεν ανήκουν στις άλλες κατηγορίες. Τοποθετούνται αυτόματα από Τρίτα Μέρη (πχ Google) όταν ενσωματώνουμε στο site μας τεχνολογία τους (πχ Google Maps). Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τα Τρίτα Μέρη για σκοπούς ανάλυσης και διαφημιστικής στόχευσης.